– De faglige samlingene tar opp meget interessante tema. Sammen med talent/agent-relasjonen og annen coaching utgjør dette et veldig bra opplegg, sier tidligere Oda-talent Mette Elisabeth Johansen i TDC.

Går i dybden
Samlingene går i dybden på temaer som strategi, kommunikasjon og det å bli trygg som leder. Verktøy er rollespill, diskusjoner, innlegg fra eksterne ressurser eller deltakere, og gruppeøvelser.

– Samlingene er veldig gode. Det eneste jeg har å utsette er at det ikke er flere, sier Oda-talent Lene Linnerud i NetCom. – Vi har møtt mange spennende ledere og tatt opp mange interessante temaer. Nettverket vi danner gjennom Oda er veldig viktig. Vi får mulighet til å knytte tettere kontakter med andre dyktige kvinner i bransjen, gjerne med ulike fagfelt. Det er verdifullt, mener Linnerud.

Prinsippet er at deltakerne skal være drivkraften for å få størst mulig gevinst av Oda-talent. Det er også de som fungerer som pådrivere i arbeidslivet som oppnår høyere lederstillinger raskest, ifølge fagansvarlig for Oda, Anne Grethe Solberg. Hun får støtte fra deltakerne.

– Det er opp til hvert enkelt talent hva en vil gjøre ut av Oda-programmet. Poenget er at du selv skal ta initiativ, for du får ikke noe ut av det uten å gi av deg selv. Du må være motivert, mener Johansen.

Nettverket lever videre etter Oda
IKT-Norges prosjektleder for Oda-programmet, Benedicte Fasmer Waaler, fremhever nettverket som et av de viktigste verktøyene som deltakerne tar med seg videre. Mange Oda-deltagere vedlikeholder kontakten med nye bekjente etter at programmet er avsluttet.

– Tilbakemeldingen fra deltakerne er at dette er spesielt verdifullt. Sammen med andre karrierebevisste kvinner kan de snakke om andre tema enn med venner på det private plan. De får dekket et behov for å diskutere tema relatert jobb, karriere, bransje og strategi som andre nettverk ikke dekker på samme måte. En av deltakerne uttalte at det var et forum der det var «lov å være ambisiøs», sier hun.

Mette Johansen treffer fortsatt jevnlig flere av dem hun var i Oda-kull med for noen få år siden.

– Vi er en kjerne som treffes noen ganger i året for det vi kaller oda-kafé, julebord og lignende. Nettverket er det som virkelig lever videre i dag, forteller hun.

– Oda anbefales
Johansen mener Oda har bidratt til å modne henne som person, og nøler ikke med å anbefale programmet til andre.

– Ved å delta i Oda prioriterer du tid til å utvikle deg selv som leder. Du må prioritere egen faglig utvikling, blir bevisstgjort hva som kreves for å bli en god leder, og du knytter nettverk som er svært viktige å ta med videre, avslutter hun.