Å være medlem i IKT-Norge betyr å ta ansvar for egne rammebetingelser. Det medfører at IKT-Norges medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene.

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon. Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger. IKT-Norge tilbyr næringens største nettverk.

Våre overordnede mål er å sørge for bedre, mer forutsigbare rammebetingelser for deg og din virksomhet, et velfungerende marked med klar rollefordeling mellom offentlig og privat sektor, og et lov- og regelverk som er tilpasset digitale tjenester og bedrifter. Vi jobber med temaer som teknologikompetanse, sikkerhet, personvern, regulatoriske saker og generell næringspolitikk.

IKT-Norge fronter en rekke saker som det kan være vanskelig for din bedrift å ta opp alene, og vi har tilgang til viktige arenaer. Har du en sak du ønsker vi skal ta opp? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Ansatte Styret Vedtekter

Vi jobber hver dag for å:

  • Gjøre markedet større og fjerne hindre for våre medlemmer
  • Øke verdiskapingen i næringen
  • Bistå med internasjonalisering og kapitalisering
  • Bidra til å minske medlemmenes risikoeksponering
  • FoU-samarbeid, tilgang på midler og konsortier
Følg vårt nyhetsbrev her

Vi tilbyr våre medlemmer juridisk rådgivning og arbeidsgiverservice. Vi samarbeider med de beste på området.

IKT-Norge er ikke en arbeidsgiverforening. Vi er helt uavhengige av partene i arbeidslivet. Medlemskap hos oss utløser ikke tariff.

Det lønner seg å være medlem i IKT-Norge. Din bedrift får tilgang på våre rapporter og analyser, og medlemmer får 50% rabatt på våre standardavtaler. I tillegg kan din bedrift spare mellom 25-40% på våre avtaler på forsikring. Dette gjelder yrkesskadeforsikring, pensjonsforsikring og helseforsikring.

Vi er IT-næringens talerør – les mer og bli medlem

IKT-Norges eierandeler

Generalforsamling

Årsrapporter

Årsrapport IKT-Norge 2017
Årsrapport IKT-Norge 2016
Årsrapport IKT-Norge 2015
Årsrapport IKT-Norge 2014