IKT-Norge tilbyr næringens største nettverk. Å være medlem i IKT-Norge betyr å ta ansvar for egne rammebetingelser. Det medfører at IKT-Norges medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene.

Vi kan vise til resultater og det er nettopp derfor det er viktig for din bedrift å være medlem. IKT-Norge fronter en rekke saker som det kan være vanskelig for din bedrift å ta opp alene, og vi har tilgang til viktige arenaer. Har du en sak du ønsker vi skal ta opp? Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Ansatte Styret Vedtekter

Vi jobber hver dag for å:

  • Gjøre markedet større og for å fjerne hindre for våre medlemmer
  • Øke verdiskapingen i næringen
  • Hjelpe til med internasjonalisering og kapitalisering
  • Bidra til å minske medlemmenes risikoeksponering
  • FoU-samarbeid, tilgang på midler og konsortier
Følg vårt nyhetsbrev her

IKT-Norge er ikke en arbeidsgiverforening. Vi er helt uavhengige av partene i arbeidslivet. Medlemskap hos oss utløser ikke tariff.

Vi tilbyr våre medlemmer juridisk rådgivning og arbeidsgiverservice. Vi samarbeider med de beste på området.

Det lønner seg å være medlem i IKT-Norge. Din bedrift får tilgang på våre rapporter og analyser, og medlemmer får 50% rabatt på våre standardavtaler. I tillegg kan din bedrift tjene mellom 25-40% på våre avtaler på forsikring. Dette gjelder yrkesskadeforsikring, pensjonsforsikring og helseforsikring.

Vi er næringens talerør – bli medlem i dag

IKT-Norges eierandeler

Generalforsamling

Årsrapport IKT-Norge 2017
Årsrapport IKT-Norge 2016
Årsrapport IKT-Norge 2015
Årsrapport IKT-Norge 2014