I Finland er nå de store tungregnemiljøene i ferd med å konsolidere sine dataparker og plassere dem på et velegnet sted – en nedlagt papirfabrikk i nordlige Finland, med nærhet til vannkraft og mengder av vann til kjøling. Morten Dæhlen bemerker i sin blogg at vi snakker om slikt også i Norge – forskjellen er at i Finland så gjør man det.

Tidligere i år, i USA, krevde Obama’s CIO Vivek Kundra at alle offentlige databrukere innen én måned skulle kartlegge egne IT-ressurser, dernest at de i løpet av seks måneder lanserte en plan for hvordan de skulle effektivisere og ”grønne” driften. Implementering av disse planene skal begynne i 2011.

I Japan går man som kjent for en cloud-løsning, og i Danmark og Sverige har man lansert Grønn IT-politikk.

I Norge ser vi lite av dette. FAD har riktignok støttet prosjekter på grønne datasentre, og det er prisverdig – men de har lagt arbeidet med miljøkrav for datasentre på hyllen (opplyser Difi), og det er lite bevegelse i arbeidet med konsolidering av den offentlige dataparken som sannsynligvis trekker godt over 1 Twh i året (ifølge beregninger i ”Sky og Fjordane”). Vi har fortsatt ingen oversikt over den offentlige IT-parken – og man kan som kjent ikke forbedre det man ikke kan måle.

Da prosjektet Grønn IT var i møte med Miljøverndepartementet mente de det var prisverdig at bransjen i Norge frontet Grønn IT så sterkt og virkelig tok egen medisin – men at det var særdeles viktig at det offentlige også gjør sitt for å ta miljøansvar på IT-siden. Hvert departement har ansvar for å grønne sin sektor. Og på IT-siden må dette gjøres ikke bare gjennom innkjøpskrav til produkter, men gjennom drift av datasentre.

Fra IT-næringens side er det også ønskelig at det offentlige stiller som en krevende kunde for en gryende næring – datasenternæringen i Norge. Det er en knippe gode piloter der ute, der norske energiselskaper og internasjonale IT-selskaper har gått sammen i grundige prosjekter som viser at det er økonomisk og teknisk mulig – og klimamessig gunstig – å drive datadrift for Europa, for Norge.

IKT-Norge ønsker ikke favorisering av ett prosjekt på bekostning av et annet, men vi ønsker en krevende offentlig kunde som stiller krav til bransjen, slik at bransjen kan vise hva den er god for.