Privat sektor har gjort og kommer til å fortsette med store IKT-investeringer for å redusere arbeidskraftbehov og kostnader. Fraværet av de vanlige markedsmekanismene utgjør en risiko for at offentlig sektor blir hengende etter i utviklingen. Derfor må politikken ta ansvar og gi muligheter og stimulans for alle deler av offentlig sektor til å ta i bruk teknologi, spesielt til arbeidssparende prosesser innen de store velferdsområdene, utdanning, helse og omsorg.

Offentlig sektor

Offentlig sektors store utfordring er å både bli smart på innsiden slik at sektoren selv opptrer sømløst; men like viktig er det at den fremstår som enkel og oversiktlig på utsiden. De største digitaliseringsgevinstene får vi først når volumet av offentlige digitale tjenester er så stort at det gjør hverdagen til innbyggere og næringsliv enklere gjennom selvbetjening. Offentlig sektors virkelige utfordringer ligger i å skape sømløse tjenester der folk betjener seg selv hvor de vil og når de vil.

Kommunekartlegging

IKT-Norges kommunekartlegging 2014, viser at norske kommuner i liten grad gir innbyggerne sine digitale selvbetjeningsløsninger. Kartleggingen tar utgangspunkt i at du skal ha en inngang til offentlige digitale tjenester og at dette skal skje via den kommunen man bor i. Kartleggingen viser også at 9 av 10 kommuner vil ha statlig styring i digitaliseringsarbeidet, og 9 av 10 ønsker felles offentlige løsninger for stat og kommune.

IKT-Norge mener at

  • Digitalisering er en driver for all fremtidig tjenesteyting i og fra offentlig sektor.
  • Staten alene bør gjøre de store digitaliseringsinvesteringene for hele offentlig sektor.
  • Digitaliseringsarbeidet må styres gjennom en felles offentlig satsing på tvers av nivå og sektorer.
  • Den lokale selvråderetten må tilsidesettes i digitaliseringsarbeidet for å sikre ressursbesparelser og tilgjengelige tjenester.
  • Alle tjenester som ikke krever individuell behandling må digitaliseres og brukerens fokus må alltid være førende i tjenesteutviklingen.
  • Digitalisering og digital tjenesteutvikling må være en del av kommunereformen og andre endringsprosesser i offentlig sektor.
  • Det må tilrettelegges for bruk av felles løsninger og registre i hele forvaltningen.
  • Tilgjengeliggjøring av offentlige data vil gi bedre tjenester på tvers av forvaltningen.
  • Forpliktende standardisering og inkluderende standardiseringsarbeid er avgjørende for vellykket digitalisering i offentlig sektor.
  • Norske IKT-løsninger egner seg godt som del av Norges bistand og IKT-næringen må trekkes aktivt inn i bistandsarbeid.