De neste tiårene skal det investeres svært store beløp for å møte befolkningsvekst og økende urbanisering. For å unngå overbelastning av naturressurser og ødeleggende klimaforstyrrelser må det tenkes nytt og utvikles løsninger som reduserer behovet for energi og transport. I tillegg må andelen av energibruken og transportarbeidet som er fornybar og utslippsfri økes. Veksten må bli grønn.

IKT er en stor muliggjører for grønn vekst. IKT er nøkkelen til smart styring av strøm, trafikk, boliger og kommunikasjon. For å legge til rette for rask og tilstrekkelig utvikling innen smart grønn vekst må det etableres sterkere incentiver til å investere i smart teknologi. Internasjonale og nasjonale reguleringer må prise klimagassutslipp høyere, samtidig som alternativene hjelpes frem.

IKT-Norge mener at

  • IKT vil være en nødvendig del av løsningene for å fremme grønnere og smartere energibruk og transport.
  • Smart styring av samfunnet på ulike områder kan gi betydelig effektivitetsøkning og mindre belastning av miljøet blant annet innen transport, logistikk og helse.
  • All kraftkrevende industri skal behandles likt.
  • Strømstyring kan bidra til bedre fordeling av kapasiteten.
  • Digitalisering av innhold og medier bidrar til mindre bruk av papir og transport.
  • Regulering må fasilitere digitalisering fremfor opprettholdelse av gamle/eksisterende modeller