Norge er et langstrakt land med en spredt befolkning. Det er et mål at det skal være mulig å delta i samfunnet og bidra til verdiskaping uansett hvor man bor. Robuste digitale infrastrukturer er et premiss for å få dette til. I dag har over 90 % av Norges befolkning tilbud om bredbånd. Neste steg er å øke båndbredden slik at hele Norge får et raskt, sikkert og effektivt bredbånd. Datatrafikken øker eksplosivt, og nye samfunnskritiske tjenester krever bredbånd. For å sikre fremtidig sikkerhet, robusthet og tilgjengelighet er det avgjørende at regulering bygger opp under infrastrukturen, og at “problemer” på andre områder må løses der de oppstår.

Høyhastighets bredbånd til hele landet er viktig for å sikre Norges konkurransekraft og vekst. Bredbånd av høy kvalitet er viktig for å sikre fornying av offentlig sektor og tilgjengelighet til offentlige tjenester i hele landet.

IKT-Norge mener at

  • Digital infrastruktur er samfunnskritisk infrastruktur og må behandles deretter.
  • Konkurranse på infrastrukturnivå og innretning på offentlige midler har gitt gode resultater, men samtidig er det avgjørende med regulering og virkemidler som sikrer robuste nettverk i hele Norge.
  • De viktigste hindrene for videre effektiv infrastruktur og bredbåndsbygging i Norge, er ulik og uhensiktsmessig lokal regulering og fravær av tilstrekkelig nasjonal regulering, og urimelige særavgifter på fremføring.
  • Fokus på bredbånd må utvides fra båndbredde og pris til andre sentrale egenskaper som blant annet sikkerhet og tilgjengelighet (redundans). Dette må reflekteres i regulering, tilsyn og offentlige innkjøp.
  • Byggherrer og entreprenører må forpliktes til å legge til rette for bredbånd på linje med strøm og vann/avløp.
  • Bredbånd må inngå som grunnleggende infrastruktur i alle offentlige bygg.
  • Norske myndigheter bør ha ambisiøse og konkrete målsettinger for ekom-nett.