Digitalisering i offentlig sektor på nivå med det Norge legger opp til, krever et betydelig fokus på sikkerhet og robuste løsninger på alle nivå. Ved flere anledninger de siste årene har det fremkommet hvordan IT-sikkerhet utfordres og hvordan vi har blitt mer sårbare. Det er derfor svært viktig at tilliten til IKT og teknologien opprettholdes. Det ligger her et stort ansvar både på næringens side og det offentliges side.

Sårbarheten øker i takt med digitaliseringen, og uten tilstrekkelig fokus vil Norge stå ovenfor to store problemer: Høy risiko for drift, integritet, utvikling og forventet avkastning, samt tapte næringsmuligheter. IT-sikkerhet og beredskap representerer også store forretningsmuligheter for IKT-næringen.

IKT-Norge mener at

  • IT-sikkerhet og beredskap skal inngå som en sentral forutsetning i alle IKT-prosjekter.
  • IT-sikkerhet og beredskap skal inngå som en komponent i alle IKT- og profesjonsutdanninger.
  • IT-sikkerhetskultur og -forståelse må integreres på alle nivåer og deler av forvaltningen etter kjente modeller for implementering i forvaltningen, som for eksempel HMS.
  • Kultur og kompetanse er sentrale faktorer sammen med teknologi for å etablere tilstrekkelig IT-sikkerhet og beredskap.