Avtalen regulerer den situasjonen hvor funksjonaliteten i programvaren skal leveres som løpende tjeneste fra leverandørens driftssted. Den typiske situasjonen etter denne avtalen vil være at kunden innehar lisensene til den programvaren som benyttes for å levere funksjonaliteten. Den dekker ellers mye av det samme området som IKT-Norges standardavtale om SaaS. Avtalen fastsetter en prøveperiode etter at leverandøren har gjort ASP-tjenesten tilgjengelig for kunden i samsvar med spesifikasjonene. Etter kundens testing og godkjennelse av ASP-tjenesten, påbegynnes ordinær levering av den løpende tjenesten.

Innhold:

1. Definisjoner

2. Avtalens omfang

3. Krav til kunden

4. Driftsmiljø

5. Fremdriftsplan for oppstart av asp-tjenestene

6. Prøveperiode

7. Oppstart av asp-tjenestene

8. Vederlag og betalingsbetingelser

9. Ansvar for underleverandører

10. Samarbeidsspørsmål og plikter

11. Endringer og tillegg til avtalen

12. Taushetsplikt – bedriftshemmeligheter

13. Force majeure

14. Vanhjemmel

15. Reklamasjon, mislighold og sanksjoner

16. Avtalens varighet

17. Overdragelse

18. Konflikter