Utviklingsavtalen benyttes ved tilpassing av eksisterende programvare og/eller utvikling av ny programvare.

Avtalen legger opp til at kunden lager en kravspesifikasjon, som leverandøren svarer på med en overordnet beskrivelse av leveransen og en prosjekt- og fremdriftsplan. Partene utarbeider deretter en detaljert prosjektplan innenfor rammen av disse dokumentene.

Avtalen inneholder:

0 TOLKNING OG RANGORDNING
1 LEVERANSENS OMFANG
2 SAMARBEIDSFORM OG KUNDENS MEDVIRKNING
3 PROSJEKTETS GJENNOMFØRING
4 AVBESTILLING OG MIDLERTIDIG STANSING
5 EIENDOMS- OG DISPOSISJONSRETT
6 REVISJON OG INNSYN
7 ENDRINGER AV LEVERANSEN
8 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
9 MISLIGHOLD
10 TAUSHETSPLIKT
11 OPPHØR
12 PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET
13 OVERDRAGELSE
14 ØVRIGE BESTEMMELSER
15 TVISTELØSNING