Avtalen er laget for bruk av leverandør ved leveranse til sluttkunde i privat eller offentlig sektor og dekker typisk IP-VPN-tjenester, IP-telefoni for bedrifter, mobilt bedriftsnett og øvrige tjenester som omfattes av Ekomloven. Avtalen tar utgangspunkt i prosjektets gjennomføringsfaser, og spesifikasjon av tjenesten som SLA-krav, krav til lagringskapasitet, krav til kommunikasjonssikkerhet, utlevering av data m.m. Avtalen guider dere også gjennom fase for godkjenning, og sanksjoner ved og etter oppstart.

Innhold:

1. Definisjoner

2. Avtalens omfang

3. Krav til kunden

4. Driftsmiljø

5. Fremdriftsplan for oppstart av kommunikasjonstjenestene

6. Prøveperiode

7. Oppstart av kommunikasjonstjenestene

8. Vederlag og betalingsbetingelser

9. Ansvar for underleverandører

10. Samarbeidsspørsmål og plikter

11. Endringer og tillegg til avtalen

12. Taushetsplikt – bedriftshemmeligheter

13. Force majeure

14. Vanhjemmel

15. Reklamasjon, mislighold og sanksjoner

16. Avtalens varighet

17. Overdragelse

18. Behandling av personopplysninger

19. Lovvalg

20. Konflikter