Innholdsfortegnelse


Forord

Oppholds- og arbeidstillatelse

Tid i Norge

Lønnstaker eller næringsdrivende

Skattekort/skatt

Selvangivelse

Trygdeavgift

Arbeidsgiveravgift

Norsk lov for utenlandske arbeidstakere

Arbeidstakere utenfor EU/EØS

Lønn

Vilkår for arbeidstillatelse

Ansvar etter utlendingslovgivingen

Skatteplikt til Norge for arbeidstaker/Begrenset skatteplikt for arbeidsinntekter

183-dagers regelen

Skatteplikt etter bosted

Selvangivelse

Yrkesskadeforsikring

Merverdiavgift

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler

Ansatte arbeidstakere

Innleie fra bedrift som driver utleievirksomhet (vikarbyrå)

Forskjellen på bemanningsforetak og tjenesteleveranser

Innleie fra bedrift som ikke driver utleie

Utenlandsk selvstendig oppdragstaker

Utland – allment om bosatt/hjemmehørende

Skatteplikt til Norge

Vanlig ansettelsesforhold

Lønnsinntekter i privat tjeneste, hovedregel

Lønnsinntekter i privat tjeneste ”183-dagers regelen”

Forretningsreiser

Hva som ikke anses som arbeid

Handels- og forretningsreisende

Teknisk kompetanse

YIT-dommen  vedr. innkjøp av konsulenttjenester