IKT-Norges standardavtale om IT-driftsytelser (outsourcing) forutsetter at partene på forhånd har avklart en rekke forhold rundt overtakelsen. Normalt vil dette ha skjedd som en egen forprosjektavtale. Driftsavtalen forutsettes således å komme inn på et stadium der det er avklart hvilke krav om skal stilles til Leverandørens ytelse, og der Leverandøren har fått anledning til å gjennomgå Kundens driftsmiljø.

Grunntanken i avtalen er at det dreier seg om leveranse av en ytelse, der det ikke er avgjørende hvilket utstyr Leverandøren benytter til å oppfylle kravene. Utgangspunktet er at Leverandøren velger utstyr, men avtalen inneholder bl.a. klausuler for eventuelt å avtale overtakelse av utstyr og programvare fra Kunden. Der er også en regulering av overtakelsen av medarbeidere. For øvrig er det beskrevet en oppstarts- og prøveperiode, for igangkjøring av drift.

Innhold:

1. Definisjoner

2. Generelt

3. Driftsytelsene

4. Fremdriftsplan for oppstart av driftsytelsene

5. Overtakelse av medarbeidere

6. Overtakelse av utstyr, programvare og dokumentasjon m.v.

7. Oppstart av driftsytelsene

8. Sikkerhet, kvalitetsstyring, katastrofeplaner og konsesjoner

9. Samarbeidsforhold

10. Vederlag og betalingsbetingelser

11. Endringer

12. Risiko

13. Rettigheter til utstyr, programvare m.v.

14. Konfidensiell informasjon

15. Forsikring

16. Force majeure

17. Reklamasjon, mislighold og sanksjoner

18. Varighet og oppsigelse

19. Tilbakeføring og opphør

20. Overdragelse

21. Konflikter

22. Meldinger