Dersom mer omfattende tilpasninger i programvaren er aktuelt, bør avtale nummer 1 om kjøp av utstyr og tjenester benyttes.Ved mer omfattende kjøp av standard programvare, der det er viktig med test av implementeringen, vil Standardavtale 1 også være mer hensiktsmessig.

Dette er ellers en kombinasjon av en normal kjøps- og lisensavtale, som bl.a. gir Kunden en disposisjonsrett til den aktuelle programvare. Avtalen kan benyttes både for engangs betaling av lisens og for løpende lisensvederlag.

Avtalen inneholder også en egen “vedlikeholdsklausul” som mot vederlag gir rett til vedlikeholdsytelser, dersom ikke separat vedlikeholdsavtale er inngått. Er det behov for mer omfattende og detaljerte vedlikeholdsytelser, anbefales imidlertid Standardavtale 3 om vedlikehold av programservice.

Innhold:

1. Leveransens omfang

2. Installasjonsforberedelser

3. Risikoens overgang

4. Betaling

5. Garanti

6. Vedlikehold

7. Kundens disposisjonsrett til programmer og dokumentasjon

8. Vanhjemmel

9. Reklamasjon, mislighold, erstatning

10. Forholdet til eksportregler

11. Overdragelse

12. Verneting