Avtalen kan også brukes ved noe mer omfattende installasjoner av standard programvare. Dette gjelder f.eks. også i mer forretningskritiske tilfeller, der det er viktig å teste implementeringen av det leverte.

Dersom innslaget av spesialutviklet programvare er vesentlig, bør man imidlertid overveie å benytte en utviklingsavtale, da disse er bedre egnet til å beskrive gjennomføringen av utviklingsprosjekter.

Avtalen inneholder omfattende bestemmelser bl.a. om installasjon og forberedelse til installasjon, om leveranseprøver, og om garanti og ytelser i garantitiden. For øvrig er også denne avtalen, med hensyn til programvaren, en lisensavtale, der Kunden får en disposisjonsrett til programmene.

Innhold:

0. Definisjoner

1. Leveransens omfang

2. Spesifikasjoner av utstyr, programmer, dokumentasjon, opplæring og andre tjenester

3. Forberedelser til installasjon

4. Risikoens overgang

5. Installasjon

6. Godkjenningsperiode

7. Betaling

8. Garantiytelser

9. Ansvar for underleverandører

10. Samarbeidsspørsmål og -plikter

11. Kundens disposisjonsrett til programmer og dokumentasjon

12. Taushetsplikt – bedriftshemmeligheter

13. Force majeure m.v.

14. Vanhjemmel

15. Reklamasjon, mislighold, erstatning

16. Opphør

17. Forholdet til eksportregler

18. Overdragelse

19. Konflikter