Avtalen kan benyttes kostnadfritt ut 2019, du vil bli fakturert for bruk i 2020. Dersom du ikke ønsker å benytte avtalen i 2020 må du si opp innen 31.12.2019.

Disse kjøpsbetingelsene gjelder kjøp av utstyr og disposisjonsrett til standard programvare (lisens), samt dokumentasjon. Det forutsettes at både kjøper og selger hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og at forbrukerkjøpslovens bestemmelser ikke kommer til anvendelse.