Disse kjøpsbetingelsene gjelder kjøp av utstyr og disposisjonsrett til standard programvare (lisens), samt dokumentasjon. Det forutsettes at både kjøper og selger hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og at forbrukerkjøpslovens bestemmelser ikke kommer til anvendelse.