Innhold:

0 TOLKNING OG RANGORDNING
1 BISTANDENS OMFANG
2 BISTANDENS GJENNOMFØRING
3 RISIKO
4 AVBESTILLING OG OPPHØR
5 EIENDOMS- OG DISPOSISJONSRETT
6 REVISJON OG INNSYN
7 ENDRINGER
8 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
9 MISLIGHOLD
10 TAUSHETSPLIKT
11 PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET
12 OVERDRAGELSE
13 ØVRIGE BESTEMMELSER
14 TVISTELØSNING