Med konsulentbistand menes i denne sammenheng timebasert bistand. Avtalen fastsetter at Leverandørens ansvar for resultatet av sitt arbeid begrenser seg til at dette skal fylle de krav det er rimelig å stille ut fra Leverandørens faglige dyktighet. (Dersom det er snakk om arbeid der konsulenten skal utarbeide f.eks. et program eller modul, og dette er en egen leveranse som f.eks. skal godkjennes i henhold til egne prosedyrer, er det å anse som oppdrag. I så fall henvises det til utviklingsavtalene.) Og dersom meningen er at Leverandøren mer skal være i beredskap og kunden så skal avrope seg konkret bistand, bør IKT-Norges standardavtale om rammeavtale benyttes.

Kunden får i henhold til avtalen alle rettigheter til resultatet av Leverandørens arbeid. Kunden kan ikke ansette Leverandøren i en periode på et år etter oppdragets avslutning.

Innhold:

1. OPPDRAGETS OMFANG

2. BISTANDENS GJENNOMFØRING (herunder partenes plikter)

3. RISIKO

4. RETTIGHETER

5. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

6. TAUSHETSPLIKT – BEDRIFTSHEMMELIGHETER

7. ANSETTELSE

8. FORCE MAJEURE

9. MISLIGHOLD

10. VARIGHET/OPPSIGELSE

11. ENDRINGER/TILLEGG TIL AVTALEN

12. LOVVALG

13. KONFLIKTLØSNING