Driftsavtalen benyttes når leverandøren skal drifte hele eller deler av kundens IT-system. Avtalen kan også brukes der driftstjenesten leveres som fjerntjeneste, og det ikke er avgjørende hvor systemet som skal driftes er plassert.

Driftstjenester kan for eksempel omfatte drift av maskinvare, operativsystem og driftsrelatert programvare. I tillegg sørger leverandøren gjerne for nødvendige sikkerhetsoppdateringer, feilsøking, håndtering av uønskede hendelser og brukerstøtte. Avtalen omfatter ikke vedlikehold av programvare. Dersom kunden ønsker vedlikeholdstjenester, kan IKT-Norges vedlikeholdsavtale benyttes.

Avtalen inneholder:

0 TOLKNING OG RANGORDNING
1 DRIFTSTJENESTENS OMFANG
2 SAMARBEIDSFORM
3 OPPSTART OG GODKJENNINGSPERIODE
4 YTELSESNIVÅ OG HÅNDTERING AV UØNSKEDE HENDELSER
5 REKONSTRUKSJON AV DATA
6 VARIGHET OG OPPHØR
7 AVBESTILLING
8 EIENDOMS- OG DISPOSISJONSRETT
9 REVISJON OG INNSYN
10 ENDRINGER AV DRIFTSTJENESTEN ELLER DRIFTSMILJØET
11 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
12 MISLIGHOLD
13 TAUSHETSPLIKT
14 PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET
15 OVERDRAGELSE
16 ØVRIGE BESTEMMELSER
17 TVISTELØSNING