Avtalen regulerer den situasjonen hvor funksjonaliteten i programvare skal leveres som løpende tjeneste over f.eks. internett, i motsetning til leveranse av programvaren som sådan. Den kan også benyttes dersom leveransen baseres på cloud computing.

Det enkleste vil være at spesifikasjonene for tjenesten knyttes opp mot en spesifikk og kjent programvare fordi man da ikke trenger å beskrive funksjonaliteten i særlig grad. Avtalen tar således dette som utgangspunkt, men dette utgangspunkt kan fravikes slik at leverandøren står mer fritt i valg av programvare så lenge spesifikasjonene oppfylles. Avtalen fastsetter en prøveperiode etter at leverandøren har gjort SaaS-tjenesten i samsvar med spesifikasjonene tilgjengelig for kunden. Etter kundens testing og godkjennelse av denne SaaS-tjenesten, påbegynnes den løpende tjenesten.

Innhold:

1. DEFINISJONER

2. AVTALENS OMFANG

3. KRAV TIL KUNDEN

4. DRIFTSMILJØ

5. FREMDRIFTSPLAN FOR OPPSTART AV SAAS-TJENESTENE

6. PRØVEPERIODE

7. OPPSTART AV SAAS-TJENESTENE

8. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

9. ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER

10. SAMARBEIDSSPØRSMÅL OG PLIKTER

11. ENDRINGER OG TILLEGG TIL AVTALEN

12. TAUSHETSPLIKT – BEDRIFTSHEMMELIGHETER

13. FORCE MAJEURE

14. VANHJEMMEL

15. REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG SANKSJONER

16. AVTALENS VARIGHET

17. OVERDRAGELSE

18. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

19. LOVVALG

20. KONFLIKTER