Dette er en omfattende avtale, beregnet på store og kostbare utviklingsprosjekter, der styring og overvåking av prosjektet er av vesentlig betydning. Avtalen forutsetter at det er en kompetent prosjektorganisasjon som styrer prosjektet, som også har grundig kjennskap til standardavtalens mekanismer.

Det er i avtalen lagt særlig vekt på kontroll gjennom prosjektet. I den sammenheng inneholder avtalen – spesielt kapittelet om endringshåndtering – en del frister. Oversittelse av disse fristene kan ha stor betydning. Ikke minst av denne grunn bør avtalen ikke brukes dersom man ikke har en avtalemessig kompetent prosjektorganisasjon som kan håndtere avtalens formelle bestemmelser.

For øvrig er det bestemmelser om selve prosjektgjennomføringen, herunder plikter i forbindelse med klarlegging av krav. Kunden har rettighetene til resultatet i prosjektet. Det er skrevet en omfattende veiledning til denne avtalen, som bør leses dersom man ønsker å benytte avtalen.

Innhold:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

2. PROSJEKTETS OMFANG

3. PROSJEKTETS GJENNOMFØRING

4. RISIKO

5. EIENDOMS- OG OPPHAVSRETT

6. ENDRINGER I PROSJEKTET

7. AVBESTILLINGER OG MIDLERTIDIG STANSNING AV PROSJEKTET

8. LEVERING OG KONTRAKTSOPPFYLLELSE

9. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

10. FEILRETTINGSPERIODE

11. VEDLIKEHOLD OG SERVICE

12. SIKKERHET FOR KUNDENS KRAV

13. TAUSHETSPLIKT – BEDRIFTSHEMMELIGHETER

14. FORCE MAJEURE

15. VANHJEMMEL

16. REKLAMASJON, MISLIGHOLD, ERSTATNING

17. FORHOLDET TIL EKSPORTREGLER

18. OVERDRAGELSE AV AVTALEN

19. KONFLIKTER

20. LOVVALG

21. VARSLER