Avtalen omfatter ikke drift, men forutsetter at Kunden utfører det daglige ettersyn på systemet. De vedlikeholdsytelser som er omtalt i denne standardavtale er: Feilretting hos kunden, på verksted og over telesamband, telefonveiledning, forebyggende vedlikehold, utskifting av deler, programrettelser og nye versjoner av programmer, nettverksovervåking, utvidede garantier for tilgjengelighet/oppetid, samt opplæring/brukerstøtte, dokumentasjon. Det forutsettes at de enkelte ytelsene avklares og spesifiseres i bilag.

Innhold:

0. DEFINISJONER

1. LEVERANSENS OMFANG

2. LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER

3. KUNDENS PLIKTER

4. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

5. SAMARBEIDSSPØRSMÅL

6. TAUSHETSPLIKT – BEDRIFTSHEMMELIGHETER

7. FORCE MAJEURE M.V.

8. REKLAMASJON, MISLIGHOLD, SANKSJONER

9. VARIGHET OG OPPHØR

10. OVERDRAGELSE

11. KONFLIKTER