Vedlikeholdsavtalen skal benyttes ved kjøp av vedlikeholdstjenester. Avtalen regulerer vanlig vedlikehold og feilretting av kundens programvare, og omfatter gjerne også forebyggende vedlikehold, utskifting av deler, programrettelser og installering av nye versjoner, samt opplæring/brukerstøtte og dokumentasjon.

Avtalen omfatter ikke drift. Dersom kunden ønsker driftstjenester, kan partene benytte IKT-Norges driftsavtale.

Avtalen inneholder:

0 TOLKNING OG RANGORDNING
1 VEDLIKEHOLDSTJENESTENS OMFANG
2 SAMARBEIDSFORM
3 FEILRETTING OG RETTEFRISTER
4 REKONSTRUKSJON AV DATA
5 VARIGHET OG OPPHØR
6 AVBESTILLING
7 EIENDOMS- OG DISPOSISJONSRETT
8 REVISJON OG INNSYN
9 ENDRINGER AV VEDLIKEHOLDSTJENESTEN
10 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
11 MISLIGHOLD
12 TAUSHETSPLIKT
13 PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET
14 OVERDRAGELSE
15 ØVRIGE BESTEMMELSER
16 TVISTELØSNING