IKT-Norges standardavtaler er noen av Norges mest brukte kontrakter for IKT-leveranser, og bidrar til enklere forhandlinger og et redusert antall konflikter.

ikt standardavtaler

Ansvarlig IKT-næring

IKT-Norge jobber for en transparent og ansvarlig IKT-næring. Teknologi kommer, som alle vet, inn i samtlige sektorer og behovet for å fornye og effektivisere IT-infrastrukturen er stort. I den forbindelse inngås stadig avtaler mellom kunder og leverandører.

IKT-Norge har gjennom en rekke år utviklet et sett med standardavtaler som skal forenkle avtaleinngåelsen mellom kunder og leverandører. Avtalene er spesielt rettet inn for selskaper innen SMB-segmentet og dekker alt fra innleie og outsourcing av arbeidskraft til SAAS-tjenester.

Målsetningen med avtalene er at de skal være:

  • Forståelige for kundene/bestiller og leverandør
  • Kunne brukes uten å ha spisskompetanse på kontraktsrett eller å måtte bruke større summer på ekstern juridisk kompetanse
  • Godt balansert mellom kunde og leverandør
  • Sikre best mulig sluttleveranse til kundene
  • Våre elektroniske standardavtaler er lisensierte, det vil si at man betaler en årlig avgift for å kunne benytte disse. Som medlem av IKT-Norge får man 50% avslag.

Les også: Bruk riktig IKT-Norge-avtale

Gå til handlekurv

Utviklingsavtalen – Standardavtale – Norsk – Årslisens

Ved motstrid mellom avtalen og bilagene, skal denne avtalen ha forrang. Med avtalen menes alle bestemmelsene i dette dokumentet. Partene kan avtale avvik fra avtalen i Bilag 7 og 8, som i så fall skal ha forrang over denne avtalen. Ved motstrid mellom Bilag 1 og Bilag 2, skal Bilag 1 ha forrang, med mindre det i Bilag 2 fremgår klart hva som er endret.

Also available in English

Utviklingsavtalen benyttes ved tilpassing av eksisterende programvare og/eller utvikling av ny programvare.

Nullstill

Development agreement – English – Årslisens

Ved motstrid mellom avtalen og bilagene, skal denne avtalen ha forrang. Med avtalen menes alle bestemmelsene i dette dokumentet. Partene kan avtale avvik fra avtalen i Bilag 7 og 8, som i så fall skal ha forrang over denne avtalen. Ved motstrid mellom Bilag 1 og Bilag 2, skal Bilag 1 ha forrang, med mindre det i Bilag 2 fremgår klart hva som er endret.

Også tilgjengelig på norsk

Utviklingsavtalen benyttes ved tilpassing av eksisterende programvare og/eller utvikling av ny programvare.

Nullstill

Ekomtjenester – Standardavtale – Norsk – Årslisens

EKOM-avtalen benyttes ved levering av tjenester som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av signaler i elektronisk kommunikasjonsnett, for eksempel telefoni, fiber og bredbånd.

Also available in English

EKOM-avtalen benyttes ved levering av tjenester som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av signaler i elektronisk kommunikasjonsnett, for eksempel telefoni, fiber og bredbånd.

Nullstill

Electronic communications services agreement – English – Årslisens

EKOM-avtalen benyttes ved levering av tjenester som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av signaler i elektronisk kommunikasjonsnett, for eksempel telefoni, fiber og bredbånd.

Også tilgjengelig på norsk

EKOM-avtalen benyttes ved levering av tjenester som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av signaler i elektronisk kommunikasjonsnett, for eksempel telefoni, fiber og bredbånd.

Nullstill

Also available in English

Avtalen inneholder avtalebetingelser beregnet på rammeavtalenivå. Formålet er å forenkle formaliteter og prosedyrer ved inngåelse av rammeavtaler og de etterfølgende avrop. Rammeavtaler kan synes enkle, men vår erfaring er at det bør være en juridisk avtale som legges til grunn, fordi det ofte oppstår tvister om tolkning.

Nullstill

Også tilgjengelig på norsk

Avtalen inneholder avtalebetingelser beregnet på rammeavtalenivå. Formålet er å forenkle formaliteter og prosedyrer ved inngåelse av rammeavtaler og de etterfølgende avrop. Rammeavtaler kan synes enkle, men vår erfaring er at det bør være en juridisk avtale som legges til grunn, fordi det ofte oppstår tvister om tolkning.

Nullstill