130514 iStyrelsen_logo

Det stilles økte krav til årvåkenhet, faglig kompetanse og relevant erfaring hos styremedlemmer i norske IKT-selskaperm og styrets rolle som bidragsyter til verdiskapningen er avgjørende for selskapenes fremtid.

 

Rabatter på normal-priser for IKT-Norges medlemmer:

 • Styreevaluering: 15% rabatt
 • Deltakelse i Eksklusive styrenettverksgrupper: 10% rabatt

For kontakt, bruk dette skjemaet.

 

Om iStyrelsen

iStyrelsen AS har som formål å være den komplette tilbyder av verktøy og tjenester til bedrifters styrer med formål å bidra til økt verdiskaping og bedret lønnsomhet, samt forbedret risikohåndtering. Dette oppnås gjennom bruk av verktøy som

 • Styreevaluering for å identifisere forbedringer av styrets arbeidsform
 • Kartlegging av styrets eksisterende kompetansesammensetning (profil) med forslag om forbedringer
 • Rekruttering av kvalifiserte styremedlemmer fra Norges ledende styrekandidatbase
 • Effektivisering av håndtering av styredokumenter og styrerelatert fagstoff ved «elektronisk styrerom»
 • Styreansvarsforsikring
 • Styrekurs og -seminar

Aktuelt for:

 • Selskapets styre
 • Selskapets ledergruppe
 • Styremedlemmer i datterselskaper
 • Styresekretær

Selskapsinternt styreseminar om verdiskapende styrearbeid bidrar til økt innsikt i og forståelse for de ulike roller, temaer og faser som et velfungerende styre står overfor, hvor det fokuseres på:

 • Kompetansemessig riktig sammensatt styre
 • Sikre en effektiv arbeidsform i styrearbeidet
 • Sørge for en kompetent daglig ledelse
 • Sørge for konstruktive relasjoner til eiere og til daglig ledelse
 • Sikre at virksomheten drives i henhold til relevante lover og regler
 • Besørge klar strategi
 • Sørge for at det settes mål, og følge opp at mål oppnås
 • Påse at det gis rom for – og stimuleres til – innovasjon og utvikling