De av våre medlemmer som allerede har kollektiv pensjon i Storebrand vil automatisk få IKT-Norges omkostninger fra neste omkostningsfakturering fra Storebrand.

Fordeler for medlemmene i IKT-Norge
Gjennom avtalen får alle medlemmer i IKT-Norge reduserte kostnader og gunstige betingelser uansett hvilken pensjonsløsning bedriften velger;

• Avtalen gir valgfrihet. Din bedrift velger selv en pensjons- og forsikringsløsning som tilpasses bedriftens og de ansattes behov.
• Reduserte kostnader – små bedrifter oppnår stordriftsfordeler. For inneværende år vil prisreduksjonen for medlemsbedrifter i IKT-Norge utgjøre:

  • Ytelsespensjon: Administrasjonsomkostningene reduseres med 24%
  • Innskuddspensjon: Administrasjonsomkostningene reduseres med 24%
  • Obligatorisk tjenestepensjon: Administrasjonsomkostningene reduseres med 40%, i tillegg til reduserte forvaltningskostnader. Strukturen for reduserte omkostninger på obligatorisk tjenestepensjon holdes fast uavhengig av oppslutning iht. gjeldende avtale

• Effektive nettløsninger og enkel administrasjon for bedriften og de ansatte
Oppfølgingsprogram for de ansatte som synliggjør verdien av bedriftens pensjonsordning
• Ansatte i medlemsbedrifter får gratis rådgivning og lavere priser på en rekke av Storebrands produkter

Tradisjonell tjenestepensjon
For bedrifter som ønsker større fleksibilitet enn det den Obligatoriske Tjeneste Pensjonen gir, har IKT-Norge inngått en supplerende avtale med Storebrand som inkluderer YTP og ITP. Denne avtalen gir medlemmene full fleksibilitet i valg av pensjonsløsning. Det betyr at Storebrand kan skreddersy en ordning som er tilpasset din bedrifts behov. IKT-Norges samarbeidsavtale med Storebrand er frivillig for medlemsbedriftene, men jo flere som bruker avtalen, desto gunstigere vil avtalen være.

>> Les mer om Ytelsespensjon (YTP) og Innskuddspensjon (ITP)

Økonomisk trygghet og oppfølging for ansatte
Bedriften kan velge å gi de ansatte en enda bedre pensjons- og forsikringsordning ved å øke sparingen til alderspensjonen utover minstekravene. Det er opp til bedriften å velge om den vil etablere uførepensjon, etterlattepensjon, gruppelivsforsikring og/eller helseforsikring i tillegg til pensjonssparingen.

>> Mer om dekninger utover minstekravene

Oppfølgingsprogrammet for ansatte er en del av betjeningen av Storebrands tjenestepensjonskunder. Gjennom elektroniske nyhetsbrev og nettbaserte løsninger sikrer Storebrand at dine ansatte får god oversikt over sine pensjons- og forsikringstall gjennom arbeidsgiver. I tillegg får ansatte gunstige betingelser på en rekke av Storebrands produkter innen bank, sparing og forsikring.

>> Mer om oppfølgingsprogrammet for ansatte (PDF)

Hjelp til å redusere sykefravær
Storebrand ønsker å motivere og inspirere sine kunder til økt satsing på HMS og tilbyr derfor HMS-rådgivning for å forebygge sykdom, skade og uførhet samt motvirke tidlig avgang fra arbeidslivet. I tillegg kan Storebrand tilby helseforsikring, som sikrer rask og effektiv behandling for alle typer lidelser inkludert muskelskjelett- og psykiske lidelser. Virksomheter som jobber målrettet for å redusere risiko for langtidsfravær og uførhet tilbys en lavere uførepremie dersom de inngår en HMS-avtale med Storebrand.

>> Mer om helseforsikring

Storebrand har de mest fornøyde pensjonskundene
Norsk Kundebarometer har siden 2004 målt kundetilfredshet i bedriftsmarkedet for pensjons- og livsforsikring. Resultatene viser at Storebrand har de mest fornøyde kundene sammenliknet med hovedkonkurrentene på bedriftsmarkedet. Undersøkelsen, som er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI, måler kundenes oppfatning av leverandørene på en rekke områder som:
• Tilfredshet
• Oppfattet utbytte
• Kundeansvarlig/kundeteam
• Administrasjon av ordningen

Hvorfor velge Storebrand som leverandør av pensjon og forsikring?

Storebrand er det eneste norske finanskonsernet som har pensjon og livsforsikring som den viktigste produktleveransen. Storebrand kan gi gode råd både til dem som ønsker å etablere tjenestepensjon på en enklest mulig måte, og til dem som ønsker mer behovstilpassede pensjonsløsninger.

>> Aktuelt, Nyhetsbrev bedrift og pensjon
>> Kurs og seminar for bedrifter
Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen. Ta kontakt med Storebrand og få en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift!

Kontakt Storebrand

For bedriften
Ring 08880, les mer her, eller send e-post:bedrift@storebrand.no

For den ansatte
Ring 08880, les PDF her, eller send e-post:ansatteservice@storebrand.no