Under topplederkonferansen sa Rigmor Aasrud følgende om videokonferanse: «En svært aktuell hendelse på Island som har satt flyene over store deler av Nord-Europa på bakken, gir meg en anledning til å komme inn på et annet eksempel: Videomøter! De fleste statlige virksomheter har nå utmerket utstyr for å gjennomføre slike møter. (Og om dere ikke har det, vil jeg foreslå at dere skaffer det kvikt!)
For kort tid siden var jeg på besøk hos Statoil. De fortalte noe interessant: De hadde hatt videokonferanseutstyr tilgjengelig en stund, men de hadde liksom ikke tatt det ordentlig i bruk. Så besluttet de – på toppledernivå – følgende: Annenhvert ledermøte skulle gjennomføres som videokonferanse og samtlige pc’er skulle utstyres med kamera. Ledere på alle nivå fikk i oppgave å følge opp beslutningen. Når et nytt møte ble planlagt, måtte de begrunne hvorfor de ikke skulle bruke videokonferanseutstyret – og ikke motsatt. Og dette har allerede gitt resultater; Reiseutgiftene har gått ned med 25 prosent siste år, og for Statoil betyr det 400 millioner kroner!
Jeg tror videomøter er framtiden. Aller mest fordi det sparer tid og penger for virksomheten, men også fordi vi har betydelige klimautfordringer vi må ta på alvor. En litt spesiell påminnelse av nytteverdien i en krisesituasjon har vi fått i disse dager. Da EU-ministermøtet jeg skulle vært på i går måtte avlyses på grunn av flystansen, kunne ministrenes likevel samles til en videokonferanse. Omtrent på samme tid kunne den norske samferdselsministeren ha møte med sine kolleger i EU og diskutere den pågående krisen i en tilsvarende konferanse.

Vi vurderer på vår side om vi kan gjøre noe i FAD for å legge til rette sentralt for at videomøter blir tatt mer i bruk. For eksempel er det aktuelt å lage en elektronisk adressekatalog med IP-adresser til møterommene rundt omkring i aktuelle virksomheter.»