Det å kunne bruke digitale verktøy er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter i grunnskolen (de andre er å uttrykke seg muntlig, skrive, regne og lese), men vi har ikke egne læringsmål eller andre generelle krav til IKT-kompetanse i høyere utdanning. Er studentene utlært i IKT-kompetanse når de kommer til universitetet? Har vi ansatte tilstrekkelig (eller riktig?) IKT-kompetanse? Og er det å kunne BRUKE digitale verktøy nok, eller kreves en kritisk forståelse på et høyere nivå?

Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge deltar i seminaret med foredrag om «Hvorfor Norge trenger IKT i alle studier». Les mer om seminaret.