Seminaret hos FØYEN vil gi en konsentrert innføring i IKT-Norges nye standardavtale om drift og hva du må tenke på når den brukes. Drift er grensesprengende og seminaret gir oversikt over hvorledes leverandøren kan benytte Binding Safe Processor Rules for effektivt å etterleve regelverk og imøtekomme kundenes behov. Skytjenester er i dag integrerte tjenester i driftsløsninger. Seminaret peker også på juridiske løsninger som bør velges.

Program:

14.45 Registrering og forfriskninger

15.00 Velkommen – innledning ved gen.sekr. Per Morten Hoff, IKT-Norge

15.15 Gjennomgang av IKT-Norges nye driftsavtale v/ adv. Jostein Ramse

15.50 Benstrekk

16.10 Drift fra tredjeland – Binding Safe Processor Rules v/adv. Arve Føyen

16.45 Drift ved bruk av SAAS – tjenester v/adv. Lars F. Giske

17.15 Mingling – lett servering

Velkommen!

Meld deg på her!