Foto: HPI dag er teknologi et gjennomgående tema i våre våre liv. Teknologi forandrer og påvirker politikk, samfunn og medier. Effektiv bruk av ny teknologi har potensiale til å forbedre utvinningsgraden av våre oljereserver, samtidig som det bidrar til et bedre miljø. Teknologi kan effektivisere offentlig sektor slik at den blir mer bærekraftig i et Norge som vokser i både befolkning og kompleksitet.

IKT-Norge og HP Norge har derfor gleden av å invitere politikere og presse til et spennende frokostseminar for å diskutere hvordan norsk IT-næring og politikere kan dra maksimal nytte av hverandre for å sikre økt vekst og verdiskapning i Norge.

Agenda

  • Generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff: Slik kan Norge dra nytte av verdens største IT-selskap til å nå politiske mål.
  • Administrerende direktør i HP Norge, Anita Krohn Traaseth: Hvordan vi tilpasser amerikansk IT-ledelse til det norske arbeidslivet.
  • Personaldirektør i HP Norge, Yvonne Fosser: Det fleksible arbeidslivet er her! Slik kan Norge tilrettelegge for den nye yrkeshverdagen.
  • Teknologidirektør i HP Norge, Stig Alstedt: Gevinstpotensiale i å digitalisere Norge.
  • Advokat i HP Norge, Jarle Sæbø: Mye å vinne på innovative innkjøpsordninger i det offentlige.
  • Omvisning på HPs Teknologisenter.

Seminaret er kun for inviterte politikere og presse.