Det var interpellasjonsdebatt i Stortinget i dag der Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup utfordret Fornyingsminister Rigmor Aasrud til systematisk bruk av IKT til å redusere norske utslipp og utløse muligheter for norske bedrifter.

Saken druknet rent pressemessig i Mongstad-harme, men er et viktig skritt for å øke synligheten til IT som klimaverktøy.

Flere andre politikere fra såvel regjering som opposisjonspartier kom med innlegg som viste at de er klar over ITs potensielle kraft i miljøarbeid.
SVs Snorre Valen sa følgende:
– (…) det er en god interpellasjon fra Høyre. IKT er ikke godt nok ivaretatt i Klimakur, og derfor håper jeg at både dette initiativet og den grundige høringsprosessen vi tross alt har på Klimakur, bidrar til å løfte det temaet bedre.