Smarte byer, AMS, og Oslo Smart City – møt disse på Litteraturhuset

Vi har invitert Tor Heiberg, prosjektlederen for Statnett-rapporten om felles IKT-løsninger for AMS, om å snakke om hvorfor hans prosjekt har resultert i en anbefaling om en felles datahub. Vi har bedt miljø- og samferdselsbyråd i Oslo Ola Elvestuen komme for å snakke om Oslo Smart City, og vi har invitert Øyvind Aarvig i Miljøverndepartementet til å snakke om Fremtidens byer – visjoner, status og fremtidsvyer og hvor de ser IT sin rolle oppi dette.