World Wide Narrative, Oracle Norge og IKT-Norge inviterer til en ekspresscamp i smartere byer hos Oracle Norge på Lysaker den 16. April. Gjennom et arbeidsverksted med fokus på kreativitet og idéskaping, skal vi finne frem til gode forslag til nye løsninger for hvordan vi kan redusere biltrafikken i Oslo.

Arbeidsverkstedet vil være en idégenereringsprosess, og hvis vi som deltar vil det, så kan det også være starten på en samfunnsinnovasjonsreise. Nye samtaler og koblinger kan danne starten for dette.

Vil du være med på en camp i byen for å finne nye muligheter sammen med oss?
Meld deg på ved å sende en epost med navn, stilling og organisasjon til morten.rudlang@oracle.com eller therese@worldwidenarrative.com.

Påmeldingsfrist fredag 12. april kl. 16.00