Jeg jobber med et høringsinnspill til Klimakur, der de nevner smart transport uten å sette tall på potensielle kostnader eller gevinster. I den forbindelse kom jeg på to morsomme smart transport-case fra vårt svenske søsterprosjekt:
1 – Sweco position laget et ruteplanleggingssystem for å redusere transporten og overholde tidsfristen for to svenske aviser (Expressen og Aftonbladet). En test i Sundsvall ga 10 prosent reduksjon i transporttid, og reduserte antall biler med 25%. Nå skal det rulles ut i hele landet.

2 – I Linköpings kommune justerte de skolenes start- og slutt-tider for å utnytte kommunens transportpark bedre. Gjennom å forandre på den skoleskyss-relaterte kollektivtrafikken kunne «peaker» i trafikken planlegges bort. En investering på 3 millioner ga en besparelse på 7-8 millioner kroner i et driftsbudsjett på 27 millioner.

Bra case?! Svenskene er veldig gode på å dokumentere det de gjør. Det er mye smart transport i Norge, men lite dokumentasjon av gevinster. Da er det godt å ha naboer som regner på tingene!