Prosjektet som skal utrede Lefdal gruves egnethet som grønt datasenter, starter opp i januar. Pressemeldingen gikk ut i dag om at et topplag av næringslivsaktører deltar i prosjektet – blant annet vil IBMs administrerende direktør Morten Thorkildsen og Hafslunds konsernsjef Christian Berg sitte i styringsgruppen som ledes av Ingvild Myhre. Prosjektet realitetstester en del av påstandene fra Grønn ITs rapport om grønne datasentre, «Sky og fjordane» og skal konkret resultere i to rapporter: en om Lefdal gruves egnethet, og en mer generell rapport om forutsetninger for å tilby grønne datasenter-tjenester fra Norge.
Jeg vil jobbe i prosjektet, for det meste virtuelt, da Tandberg stiller videokonferanseutstyr til rådighet til alle deltagerne.