Nyhet,

Arbeidstid som funker!

Måten vi organiserer bedrifter og arbeid er i sterk endring. IKT-Norge støtter Arbeidstidsutvalgets anbefaling og ber regjeringen gå raskt igang med å forberede forslag til lovendring. Økt fleksibilitet i måten vi organiserer arbeidsdagen er bra for ansatte, for arbeidsgivere, for familier og for mangfoldet av bedrifter vi vil se vokse frem i Norge fremover, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.