Kommentar av Øyvind Husby

Alle har rett til bredbånd

Tilgjengelig og sikker digital infrastruktur av høy kvalitet er avgjørende for et driftig næringsliv, en velfungerende stat og en befolkning som deltar i samfunnslivet.

Flere sjøkabler til Norge!

For de fleste er det ikke åpenbart at de digitale tjenestene vi alle bruker og er avhengige av, forutsetter kabler i verdenshavene. 

Nyhet,

Velkommen til IKT-Norges Bredbåndsforum

Det gleder oss å ha fått på plass en solid arbeidsgruppe for IKT-Norges Bredbåndsforum. Med Bjørn Rønning fra Digital Footprint i spissen skal gruppen foreslå og legge til rette for saker forumet skal jobbe med.