Frilansarbeid er nøkkelen til fremtidens velferd

Delingsøkonomi gir innovasjon, nye arbeidsplasser og økonomisk fremgang fordi ressurser utnyttes bedre. Arbeidsmarkedet vil endre seg, og det betyr også at det vil bli flere freelancere. Men er det et problem? Dette spør Heidi Austlid i en kronikk i Ukeavisen Ledelse.

Delingsøkonomien kommer – er det bra eller dårlig?

Nå må debatten om delingsøkonomien dras et hakk videre, mener IKT-Norges Roger Schjerva. Han mener at vi må skille mellom vennetjenester og mer næringsretta virksomhet og at skattespørsmålet ikke er mer mystisk enn at de samme skattereglene som gjelder for ordinær næringsvirksomhet også vil gjelde for næring i delingsøkonomien.