Arrangement: , Oslo Rådhus, Rådhussalen

IT i praksis

Hva er Norges digitale status i 2017? Hva er de største barrierene for å digitalisere tjenester og prosesser?

Trenger barneverntjenesten digitalkompetanse?

Vi er i 2017, og har dessverre fremdeles bruk for barnevernet. Derfor er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i gang med en «Kartlegging av kompetansebehov i barneverntjenesten». Det er bra, men det som ikke er bra er at det ser ut som kartleggingen ikke er basert på det vi vet om barn og ungdoms behov og hverdag […]

Kommentar av Heidi Austlid

Digital industrifaktor

Regjeringen skal i 2017 levere en ny industrimelding til Stortinget. Skal melding ha aktualitet og framtidsperspektiv må den ha en bærende digital faktor. Den må peke retning og skape rammebetingelser for omskaping av tradisjonell industri, hente produksjon hjem og ikke minst skape ny vekst for Norge. I tillegg til å skape gode vekstvilkår for nye digitale selskaper, må regjeringen også levere på omstillingsvilkår for industri og tradisjonelt næringsliv. Riktignok kan ikke politikk løse alt, men rammebetingelser er vesentlig for å lykkes.

IKT er fortsatt produktivitetsdriver

I DN tirsdag 13. desember peker Erik Nævdal på spriket mellom store floskler om teknologisk innovasjon og gründerskap og faktisk produktivitetsvekst de siste år. Jeg syns han bommer på produktivitetskritikken både i sine teoretiske og praktiske argumenter.

Digitalt dytt fra Stortinget

Stortingsmeldinger drøfter problemstillinger og prinsipper. Stortingets behandling av dem nøyer seg gjerne med å tygge litt videre og vise fram rene partimarkeringer. At det blir flertall for noe nytt og konkret er sjeldent. I tirsdagens behandling kom det èn slik sjeldenhet, et ønske IKT-Norge har reist: Innføring av en “regulatorisk sandkasse” der fintech-næringen kan prøve ut nye løsninger på reelle brukere med friere regler, slik en nå får erfaringer med i England.

Kommentar av Heidi Austlid

Trenger vi en digital skole?

Dette innlegget ble opprinnelig publisert i Finansavisen 28. november 2016. Igjen er debatten om teknologi har en plass i skolen her. Denne gang fremført av skoleforsker Svein Sjøberg. Flere med han mener skolen må være en teknofri sone, og ihvertfall begrenses. Men om Sjøberg og andre kikket inn i norske klasserom ville de sett store […]

Kommentar av Heidi Austlid

Rollefordelingens kunst

Offentlig sektor må være en bevisst, kompetent og krevende innkjøper av IT-tjenester. Markedet må ta ansvaret og risikoen for å utvikle nye tjenester og løsninger.

Kommentar av Heidi Austlid

Vi trenger helsepersonell med digital kompetanse

Norge står foran et teknologisk skifte i helse- og omsorgssektoren. Ny teknologi vil bedre vårt felles helsetilbud. Det vi gi pasienten mer trygghet. De ansatte vil få enklere arbeidsdager med mer tid til nødvendig omsorg og helsehjelp. Dagens og morgendagens helsepersonell må derfor sikres digital kompetanse og gjøres trygge i bruken av digitalt utstyr.

Vi trenger ikke statlig e-ID

Det er over 10 år siden IKT-Norge første gang krevde at Regjeringen utviklet en nasjonal eID. Sikker autorisasjon ved inngåelse av avtaler på nett er en av grunnpilarene for at overgang til digitale tjenester skal skje. I mellomtiden har markedet lagd løsningen. Derfor er det nå en rask utvikling av digitale tjenester både i privat og offentlig sektor. De to mest brukte er BankID og Buypass.

Kommentar av Heidi Austlid

Norges digitale tilstand

Denne sommeren har World Economic Forum kåret de mest IKT-modne nasjonene, gjennom rapporten Global Technology Report. Norge klatrer en plass frem i verdensmesterskapet, og får en solid fjerdeplass. Vi slås av Singapore, Finland og Sverige i denne målingen, basert på 55 ulike kriterier.

Kommentar av Arne Mjøs,

Norge kan bli en digital stormakt

I innovasjonstalen ble det sagt at digitalisering og teknologi vil være avgjørende for å sikre vår verdiskaping fremover, og at vi trenger flere tech-hoder for å komme i mål. Jeg vil gå så langt som å si at om vi spiller kortene våre riktig, kan vi bli en digital stormakt.

Kommentar av Heidi Austlid

Vi er alle utsatt

Kunstig intelligens, automatisering og digitalisering utfordrer og utvikler. Forretningsmodeller utdateres og mellomleddene blir overflødige. Utviklingen skjer i så voldsom fart at de færreste henger med og alt for mange følger ikke med.