Økonomisk dump med Trump

Donald Trump lanserte sin økonomiske plan i går. Hva kan vi vente oss fra den om den blir iverksatt? Det er bra at han går fra å selge person til plan, men planen gir grunn til uro. Det er lett å forstå hvorfor amerikanske IKT-ledere advarer.