Nyhet,

– I år står mennesket sentralt på EHiN

Nard Schreurs har ledet programkomiteen for EHiN siden 2014, og jobber som direktør for e-helse og smart tech hos IKT-Norge. Han har jobbet med e-helse i mange år, brenner for temaet, og ikke minst EHiN, hvor han har vært en sentral brikke siden begynnelsen.

Arrangement: , Oslo Spektrum

EHiN – «e-helse i Norge»

EHiN, “e-helse i Norge”, er Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren. Vi har i fire år jobbet for å lage den ultimate møteplassen for brukere og beslutningstagere innen helsesektoren. EHiN har som mål å løfte e-helse i Norge og Norge som e-helsenasjon. Vårt ønske er å gi deg som deltager to dager med gode […]

Vi trenger helsepersonell med digital kompetanse

Norge står foran et teknologisk skifte i helse- og omsorgssektoren. Ny teknologi vil bedre vårt felles helsetilbud. Det vi gi pasienten mer trygghet. De ansatte vil få enklere arbeidsdager med mer tid til nødvendig omsorg og helsehjelp. Dagens og morgendagens helsepersonell må derfor sikres digital kompetanse og gjøres trygge i bruken av digitalt utstyr.

Kommentar av Nard Schreurs

Skal Google få våre helsedata?

All forståelse om vår helse er basert på kunnskap. Vi finner stadig nye metoder for å øke kunnskapsnivået. En gang brukte vi årelating fordi vi ikke visste bedre, skriver Nard Schreurs om i en kommentar om at Google får direkte tilgang til helsedata fra et britisk sykehus.

Nyhet,

Møte med bransjen EHiN 2016 – Future Health

“Vi kan sette agenda, ikke bare følge den.” Budskapet på EHiNs møte med it-bransjen var klart: Målet er å løfte e-helse i Norge, og å løfte Norge som e-helse nasjon. For å klare dette må vi skape en gjensidig forsterkning i bransjene der utviklingen skjer. Ønsker ditt selskap å være med på EHiN Future Health […]

Kommentar av Nard Schreurs

Helse som vekstområde

Det som mangler i Norge er drivere som et godt fungerende marked. Vi ser at alt for mange gode løsninger forblir lokale prosjekter, og ikke finner sin vei til resten av landet. Dermed råtner de på rot, gir lite til helse-Norge og er ikke interessante for investorer, skriver Nard Schreurs, direktør eHelse og smart tech.

Kommentar av Nard Schreurs

Omstilling til digital helse

Det er ikke overraskende at norsk helseteknologi verken i bredde eller i størrelse har vært i front av utviklingene. Det er synd. Vi er flinke på teknologi i Norge, flinke på forskning og våre helsetjenester er (hovedsaklig) gode og godt gjennomtenkte, skriver Nard Schreurs i en kommentar.