Nyhet,

EHiN 2015, 9. – 10. november

Tid for EHiN 2015! EHiN er en stor konferanse med fokus på digitaliseringen av helsesektoren. Bak konferansen står Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge, som har et felles mål om å få kompetanseutveksling mellom it-innovasjon og helsesektor. Innføring av ny teknologi er sentral i all strategi for fremtidens helseprosesser.

Nyhet,

Følg EHiN2015

Hvis du ikke kan være på plass på Plaza så har du mulighet å få med deg alt det viktige som sies gjennom å følge konferansen via streaming. Glem ikke å sjekke Twitter-kontoen @EHelseINorge og #EHiN.

Nyhet,

App på blå resept? Vi tar debatten!

På tross av stor interesse fra pasienter og pårørende og av at Helse-Norge har ordninger for finansiering av behandling og medisinering, synes det umulig å få fart på implementeringen av enkle IT-løsninger for hjelp-til-selvhjelp for enkeltpasienter. Tilsynelatende fordi ingen synes villige til å ta regningen. Hva må gjøres?