Nyhet,

Innovasjonsseminar for grønn IKT

Det finnes 1 mrd. kroner fra Forskningsrådet, Enova, Transnova og Innovasjon Norge til gode prosjekter innen miljøteknologi. Med dette som bakgrunn arrangerer Innovasjon Norge 30. september et seminar med fokus på forretningsutvikling innen Grønn IKT med eksempler og prosjektpresentasjoner fra smartgrid og grønne datasentre.

Nyhet,

CERN part 2

IKT-Norge har jobbet hardt for å gjøre det mulig for CERN å legge sitt nye datasenter til Norge. Første etappe er nå unnagjort: den 30. november mottok CERN syv gode norske tilbud og besøk fra en offentlig norsk delegasjon. Andre etappe begynner nå. IKT-Norge skrev i begynnelsen av oktober et lite notat ved navn ”CERN […]

Nyhet,

Smart grønn it inn i klimaavtalen

Digi skriver i dag om pressemelding fra ITU der man argumenterer for at smart grønn bruk av IT må inn i klimaavtalen i København. Vi er selvfølgelig hjertens enige – ikke minst fordi smart it gir realistisk håp. Smart IT er lønnsom klimateknologi – mye er tilgjengelig i dag og gir økt livskvalitet m lavere […]

Nyhet,

Ergo på nettskyen

ErgoGroup annonserte i går at de lanserer en cloud for offentlig sektor. Det er en god idé og dessuten bra timing. En amerikansk undersøkelse anslår opp til 85 prosent besparelser for offentlig sektor ved å ta i bruk cloud-løsninger. Riktignok bunner en stor del av disse besparelsene i virtualisering og konsolidering av serverparken, som den […]

Nyhet,

Gjenbruk av overskuddsvarme et hett tema

I kjølvannet av rapporten «Sky og fjordane» holdt IKT-Norge og Fornyingsdepartementet en lukket workshop om grønne datasentre. Ettersom IKT-Norge nå har inngått samarbeidsavtale med Naturvernforbundet, stilte  Holger Schlaupits på vegne av Norges eldste miljøvernorganisasjon. Holger er opptatt av gjenbruk av overskuddsvarme fra de store datasentrene. Det er ikke bare enorme mengder med energi som går […]