Kommentar av Fredrik Syversen

Bølgeskvulp i næringskomiteen

Som interesseorganisasjon er statsbudsjettet alltid en stor hendelse. Høringene er vår arena. Der skal vi gi våre innspill og våre meninger om det budsjettet som er lagt frem. Årets høring i næringskomiteen var intet unntak.

Nyhet,

Høringssvar fra IKT-Norge

Samordningen skal først og fremst gi verdi for brukerne og borgerne, ikke for etatene og leverandørene. Tilgjengelighetsaspektet, demokrati- og velferdsgevinstene ved døgnåpen forvaltning og elektronisk saksbehandling bør danne det viktigste fundament for det videre arbeid. Les mer her: