Kommentar av Fredrik Syversen

Bølgeskvulp i næringskomiteen

Som interesseorganisasjon er statsbudsjettet alltid en stor hendelse. Høringene er vår arena. Der skal vi gi våre innspill og våre meninger om det budsjettet som er lagt frem. Årets høring i næringskomiteen var intet unntak.

Budsjett 2017 – what’s in it for us?

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem forrige torsdag. Her ser jeg nærmere på hvordan små og store tall i budsjettet påvirker IKT-næringens arbeidsvilkår framover. IKT-Norges umiddelbare reaksjoner på budsjettet finner du her.

Omstilling og vekst til en høy pris

Jeg hadde aldri trodd at en regjering ledet av Høyre ville legge opp til et budsjettopplegg hvor offentlige utgifter vokser med hele 2,5 prosentpoeng mer enn veksten i økonomien. Men sånn er det altså. Nå har Regjeringen økt oljepengebruken for å dekke opp sterkere vekst i offentlige utgifter 3 år på rad. Om det ikke […]