OECD lytter til IKT-Norge

OECD har brukt ett år på å vurdere digitaliseringen av staten. I løpet av prosessen har de snakket med mange aktører – inkludert IKT-Norge.

Kan vi la være?

Digitalisering i offentlig sektor må til for å klare den omstillingen og veksten som kreves av Norge.

Digitalt dytt fra Stortinget

Stortingsmeldinger drøfter problemstillinger og prinsipper. Stortingets behandling av dem nøyer seg gjerne med å tygge litt videre og vise fram rene partimarkeringer. At det blir flertall for noe nytt og konkret er sjeldent. I tirsdagens behandling kom det èn slik sjeldenhet, et ønske IKT-Norge har reist: Innføring av en “regulatorisk sandkasse” der fintech-næringen kan prøve ut nye løsninger på reelle brukere med friere regler, slik en nå får erfaringer med i England.

Rollefordelingens kunst

Offentlig sektor må være en bevisst, kompetent og krevende innkjøper av IT-tjenester. Markedet må ta ansvaret og risikoen for å utvikle nye tjenester og løsninger.