Ny plan

Flere offentlige utredninger de siste årene har gitt et godt faglig grunnlag for en slik politikk. Roger Schjerva utfordrer Regjeringen til å ta fatt i dette og invitere til brede løsninger som kan trygge det beste ved det norske samfunnet i framtida.