Kommentar av Fredrik Syversen

Hvem vil vel bo i den dumme byen?

2017 ble året da man ikke kunne gå i ett møte med offentlig sektor uten å snakke digitalisering og smarte byer. Alle kommuner med en viss størrelse har eller er i ferd med å utvikle en strategi for sin versjon av den smarte byen.

OECD lytter til IKT-Norge

OECD har brukt ett år på å vurdere digitaliseringen av staten. I løpet av prosessen har de snakket med mange aktører – inkludert IKT-Norge.

Nyhet,

Smart IT, episode 6 (video)

En foregangskommune I sjette avsnitt av videoserien om Smart IT i det offentlige tar vi turen til Asker kommune. Asker har flere svært vellykkede IT-prosjekter bak seg, og de samarbeider tett med andre kommuner for å styrke bruken av IT til offentlige tjenester.

Nyhet,

Informasjonshåndtering, ikke dokumentlagring

  Selskaper og offentlige virksomheter må i dag håndtere elektronisk informasjon på en helt annerledes måte enn tidligere. Det handler ikke lenger bare om å arkivere dokumenter, men all form for elektronisk informasjon må behandles og benyttes til gunst for organisasjonen. Selv enkle tjenester som epost og nettprat krever nye metoder for effektiv håndtering.

Nyhet,

Smart grønn it inn i klimaavtalen

Digi skriver i dag om pressemelding fra ITU der man argumenterer for at smart grønn bruk av IT må inn i klimaavtalen i København. Vi er selvfølgelig hjertens enige – ikke minst fordi smart it gir realistisk håp. Smart IT er lønnsom klimateknologi – mye er tilgjengelig i dag og gir økt livskvalitet m lavere […]