I dag har nesten halvparten av hjemmene og 10-15 prosent av bedriftene høyhastighets bredbånd. Fiber og 4G mobilt bredbånd gir et paradigmeskifte i hjemmenes, bedriftenes og det offentliges muligheter i kommunikasjonssamfunnet. Men de som bor på bygdene og kanskje trenger det mest, får de dårligste tilbudene. Operatørene må prioritere byer og tettsteder, spesielt der befolkningsveksten er stor. Hva kreves i det neste tiåret?

Om det er uenigheten formidabel. Det samme gjelder både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. På NextStep Bredbånd 24.-25 oktober forsøker vi å gi noen svar der usikkerheten er størst.

  • Hvordan vinner du bedriftene for høyhastighetsnett?
  • Trenger distriktene fast bredbånd eller vil 4G mobil være nok?
  • Må bygdene avfinne seg med annenrangs bredbånd?
  • Hvor kreves statlig innsats?
  • Hva særpreger de lønnsomme fiber- og kabeloperatørene?
  • Hvilke tjenester vil prege behovet på bedrifts- og privatmarkedet om 3-10 år?

Fullt program

Det blir plenumsesjoner før lunsj og parallelle sesjoner etter lunsj. Det er rikelig med muligheter for egen profilering via stands, egne konferanser i konferansen, kundemøter, egne møterom m.m.

Kombiner faglig påfyll, friske diskusjoner og møter med partnere, konkurrenter og kunder.  På kvelden blir det festmiddag med underholdning.

Telecom World-Next Step er mer enn en konferanse med 25  foredragsholdere, og som forventes å samle ca 250 deltagere . Det er også en viktig møteplass for å utvikle nye forbindelser mellom operatører, leverandører, tjenestetilbydere og myndigheter.

Påmelding

Dersom du har spørsmål angående arrangementet eller påmelding kontakt:
Hans-Petter Taraldsvik tlf. 91 30 41 39 eller mail til: hp@telecomrevy.no
  

Arrangører: Telecom Revy, Computerworld og IKT-Norge