Fremtiden vil preges og påvirkes av teknologisk utvikling. Dette muliggjør effektivisering, betydelig innsparing og bedre innbyggerservice. Men det skaper også nye trusler knyttet til sikkerhet, overvåking og kommunikasjonssvikt mellom systemer.

Norge, som et stort bidragsland, bør i større grad ta innover seg viktigheten av teknologi og digitalisering i ethvert samfunn, og IKT-næringen i Norge bør derfor i større grad trekkes med i Norges bistandsarbeid fremover.

Sri Lanka har lenge vært et viktig synergi-land for Norge,  og allerede er det en relativt stor andel norske selskaper som jobber i og fra Sri Lanka. I begynnelsen av juni 2016 var IKT-Norge på offisiell reise til Sri Lanka sammen med statssekretær i Utenriksdepartementet, Tore Hattrem. Da ble også samarbeidet mellom landene manifestert gjennom et “memorandum of understanding” (MoU). Sammen med vår søsterorganisasjon på Sri Lanka, SLASSCOM, har vi nå startet et samarbeid vi tror kan være en pilot på fremtidig næringssamarbeid mellom Norge og andre land.

Sri Lanka var inntil 2009 et land i krig. Den gang var IKT-næringen der på litt over 200 millioner dollar. I 2016, syv år senere, nærmer de seg nå 1 milliard dollar, og opp mot 75 000 ansatte.

Sammen skal vi, Norge og Sri Lanka, utvikle og samarbeide om startups og entreprenørskap innenfor IKT-næringen, sette fokus på tilgang til kapital, kompetanse, markedsadgang og global vekst. I tillegg er kompetanse og utdanning en viktig del av samarbeidet, og spesielt innen høyere utdanning, yrkesfaglig IKT-utdanning og programmering for barn, blant annet ved å eksportere Lær Kidsa Koding-modellen.