Skal vi ruste oss for framtiden må vi bygge digital kapasitet. Etterspørselen etter tech-hoder er økende, og skal vi sikre at vi både kan bygge ny norsk digital næring og imøtekomme digitaliseringsbehovet i offentlig sektor og næringsliv, må vi ruste opp antall studieplasser og uteksaminerte kandidater. Kapasiteten på IT-utdanningene må derfor skaleres opp for å omstille Norge. Koding må innføres som både som metode og fag i grunnopplæringen, for å sikre at vi ikke bare er i stand til å anvende teknologi, men også skape nye fremtidsløsninger. IKT-Norge samarbeider tett med Lær Kidsa Koding om nettopp dette.

Kartlegginger viser at både ledere og arbeidstakere mangler tilstrekkelig digital kompetanse til å omstille og skape nye vekstmuligheter. Konsekvensen vil være at Norge ikke klarer å bygge opp ny konkurransekraft. Alle ledere må ha et digitalt DNA, og det må tilrettelegges for at dagens ledere og arbeidstakere får tilstrekkelig digital kompetanse. I tillegg må digital kompetanse være bærende i alle profesjonsutdanninger for å sikre at morgendagens arbeidstakere kan anvende og ta i bruk teknologi for å arbeide smartere.